ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

10.07 – Ostateczny termin

Data publikacji: 02/07/2020

Uwaga!

Ważna informacja dla Czytelników, którzy nie oddali książek z terminem zwrotu wypadającym między 11.03 a 11.05.

Od 13.07 biblioteki w Piastowie będą pobierać opłaty za przetrzymane pozycje, odejmując okres, w którym placówki były zamknięte.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.