ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

110 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Data publikacji: 07/10/2020

Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Piastowie.

Będziemy omawiać książkę Mikołaja Łozińskiego “Stramer”, która przedstawia pełny obraz przedwojennej i wojennej rzeczywistości.

Spotkanie odbędzie się 6 listopada o godzinie 18:00 w czytelni biblioteki głównej (Warszawska 24).

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.