ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

129 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Piastowie

Data publikacji: 05/10/2022

Zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Piastowie, które odbędzie się 26 października o godz. 18:00 w czytelni biblioteki. Omawianą lekturą będzie “Rzekomo fajna rzecz, której nigdy więcej nie zrobię” Davida Fostera Wallace.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.