ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

4 czerwiec – biblioteki zamknięte

Data publikacji: 31/05/2021

Dnia 4 czerwca (piątek) biblioteki w Piastowie będą zamknięte (odbiór za 1 maja).

Zapraszamy w poniedziałek!

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.