ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

7 stycznia biblioteki zamknięte (odbiór za 1 stycznia)

Data publikacji: 03/01/2022

Uwaga!

W dniu 7 stycznia 2022 roku placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie będą zamknięte (odbiór za 01.01.2022).

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.