ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Akcja Menstruacja

Data publikacji: 24/03/2023

Nasza biblioteka dołączyła właśnie do Punktów Pomocy Okresowej. W toaletach dla użytkowników pojawiły się ogólnodostępne szafeczki, w których znajdują się produkty menstruacyjne. Każdy potrzebujący może skorzystać z nich anonimowo, a inni którzy chcą wspomóc akcję, zostawić  coś od siebie.

Skrzynki oraz ich wyposażenie zapewniła fundacja Akcja Menstruacja, której zadaniem jest walczenie z ubóstwem menstruacyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.akcjamenstruacja.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.