ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Ankieta – Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych

Data publikacji: 06/07/2023
Zostaliśmy poproszeni przez Urząd Miasta o przekazanie wiadomości. Oto ona:
 
Na zlecenie Urzędu Gminy w Piastowie firma Nowe Horyzonty realizuje usługę polegającą na przeprowadzeniu i sporządzeniu diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Miasta Piastów Diagnoza stanowi punkt wyjścia do opracowania gminnych programów oraz monitorowania podejmowanych działań. W związku z tym uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety elektronicznej przez rodziców uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.
 
Celem diagnozy jest rozpoznanie środowiska szkolnego z uwzględnieniem czynników chroniących i zagrażających pozytywnemu rozwojowi uczniów. Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.
 
Poniżej przesyłam linki do ankiety umożliwiającej przeprowadzenie diagnozy:
 
Ankieta dla rodziców uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej – http://badania.corigo.pl/…/piastow-2023-diagnoza…
 
Po wypełnieniu ankiety należy wcisnąć przycisk WYŚLIJ

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com