ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Kultura w Internecie

Audiowizualna biblioteka polskiej kultury. Serwis gromadzi w sumie ponad 4,5 tys. materiałów: filmy, animacje, dokumenty, najgłośniejsze spektakle ostatnich lat, koncerty oraz archiwalne programy telewizyjne i audycje radiowe. Powstał z myślą o wszystkich użytkownikach – również o osobach niepełnosprawnych i wszystkich, którzy mają utrudniony dostęp do kultury cyfrowej. Stale prowadzone są prace nad dostępnością multimediów wzbogaconych o transkrypcje, audiodeskrypcje i tłumaczenia migowe. 98% materiałów zamieszczonych w NINATECE to materiały bezpłatne. Dostęp do nich nie wymaga logowania. Wszystkie są całkowicie wolne od reklam.

Trzej kompozytorzy

Pionierska w skali światowej muzyczna kolekcja internetowa zawierająca niemal wszystkie utwory Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego, a także bogaty zbiór informacji o ich twórczości i życiu w polskiej i angielskiej wersji językowej. Blisko trzystu utworom skomponowanym od 1924 aż po czasy obecne towarzyszy 950 artykułów. Serwis jest syntetycznym przewodnikiem po twórczości Mistrzów, dostosowanym zarówno do potrzeb i kompetencji wykształconego muzycznie użytkownika, jak również stworzonym z myślą o szerokim gronie odbiorców zainteresowanych kulturą.

Kolekcja: archiwa transformacji ’89

Udostępniona z okazji obchodów 25-lecia pierwszych wolnych wyborów specjalna kolekcja online poświęcona jednemu z najważniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski – obradom Okrągłego Stołu. Niepublikowanym dotąd nagraniom z archiwów Video Studio Gdańsk i radia RFI, towarzyszą opisy ukazujące tamte wydarzenia w szerokim kontekście historycznym.

Serwis edukacyjny, którego zadaniem jest kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. To innowacyjne narzędzie edukacyjne, o wysokim poziomie merytorycznym, opracowywane przez zespół ekspertów, pedagogów i muzykologów. Zawiera teksty dotyczące poszczególnych epok w muzyce, biogramy twórców, definicje pojęć muzycznych, opisy instrumentów, gatunków muzycznych oraz wywiady w formie multimedialnej, a także stopniowo powiększaną bazę utworów do słuchania. Serwis dostarcza także informacji na temat aktualnych wydarzeń muzycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla dzieci i młodzieży.

Powszechna i bezpłatna multimedialna encyklopedia na temat Polaków oraz działających w Polsce obcokrajowców, którzy mieli wpływ na rozwój naszego kraju i społeczeństwa – od Popiela i Piasta, przez Józefa Piłsudskiego, Hipolita Cegielskiego, Jana Gotliba Blocha po Jerzego Grotowskiego. Najwyższą jakość serwisu gwarantują sprawdzone materiały źródłowe. Podstawę stanowi 49-tomowy Polski Słownik Biograficzny, zawierający 27,3 tys. haseł, wydawany od 1935 r. przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Polską Akademię Umiejętności. Wszystkie informacje zawarte w iPSB są dodatkowo weryfikowane przez redakcję Instytutu Historii PAN.​

Narodowe Archiwum Cyfrowe gromadzi, opracowuje, konserwuje oraz udostępnia archiwalia takie jak zdjęcia, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego. Fotografie: W zbiorach fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się ponad 15 milionów zdjęć. Obejmują one okres od lat czterdziestych XIX wieku, aż po czasy współczesne. Nagrania dźwiękowe: Zbiór liczy około 30 tysięcy jednostek z lat 1919 – 2007. Są to unikalne nagrania wielu ważnych osobistości życia społecznego, politycznego, kulturalnego czy religijne, które pochodzą m.in. z Polskiego Radia czy Radia Wolna Europa. Filmy: Zbiór filmów liczy około 2,4 tysiąca tytułów z lat 1928 – 1993. Niezwykle cenne są filmy z lat 20 i 30 XX wieku.

Międzynarodowy projekt Europeana Awareness promujący największą europejską bibliotekę cyfrową – Europeanę. Jest ona unikalnym narzędziem dającym dostęp do zbiorów bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie. Portal umożliwia dostęp do przeszło 20 milionów zdigitalizowanych książek, dzieł sztuki i filmów. Europeana jest wciąż wzbogacana o nowe treści pochodzące z wielu źródeł m.in. od nadawców radia i telewizji, europejskich filmotek, muzeów i bibliotek.

160 tysięcy opisanych zdjęć na stronie: fotosów, werków, fotosów, zdjęć z premier filmowych, prywatnych sesji gwiazd polskiego kina. Większość to zdjęcia nigdy dotąd niepublikowane zeskanowane z oryginalnych negatywów. Do 2016 r. przybędzie kolejnych 20 tysięcy zdjęć, a docelowo będzie ich na stronie ponad milion​.

Ponad 6 tysięcy plakatów do polskich i zagranicznych filmów: od najstarszych sięgających początków kina, po najnowsze, obrazujące zmiany w stylistyce projektowania plakatu. W przyszłym roku na stronie pojawi się kolejny tysiąc plakatów, a docelowo będzie ich ponad 25 tysięcy.

Portal prezentuje szczegółowe opracowania przedwojennych filmów fabularnych – wynik badań zespołu filmografów. Znajdują się tam także przedwojenne recenzje, artykuły prasowe, nieznane ciekawostki, teksty piosenek filmowych, wywiady z filmowcami i aktorami, a także ponad 600 biogramów ludzi filmu. Obecnie baza obejmuje 43 filmy, w najbliższym roku zostanie rozbudowana o kolejnych 10. Serwis pokazuje także unikalną ikonografię: fotosy, plakaty, programy kinowe, materiały prasowe oraz zdjęcia oryginalnych przedwojennych taśm filmowych.​

Umożliwia odkrywanie wystaw i kolekcji z muzeów i zbiorów archiwalnych z całego świata. Wszystko w jednym miejscu: skarby kultury w najdrobniejszych szczegółach – od mało znanych dzieł sztuki po wielkie arcydzieła. Kolekcje podzielone na polecane projekty oraz wg wybranej tematyki.

Legalna Kultura działa po to, aby uświadomić wszystkim, że sposób w jaki korzystamy z kultury ma na nią ogromny wpływ. Bez akceptacji społecznej nie będzie możliwości aby legalne źródła powstawały. Nie tylko twórcy i producenci odpowiadają za ich dostępność, legalne źródła będą w sieci wyłącznie wtedy, gdy będzie miał kto z nich korzystać. Bo tylko za przyzwoleniem społecznym rynek kultury może rozwijać się i istnieć – im więcej będzie legalnych źródeł dostępu, tym taniej będzie można z nich korzystać. Dlatego staramy się, aby wszyscy uświadomili sobie własną istotną rolę w obiegu kultury. Legalna Kultura to kampania pozytywna, integruje środowiska twórców i odbiorców kultury. Kształtuje poczucie odpowiedzialności za kulturę w cyfrowej rzeczywistości, promuje korzystanie z legalnych źródeł kultury. Dlatego jednym z priorytetów projektu jest tworzenie Bazy Legalnych Źródeł, które znajdziemy uporządkowane w serwisie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com