Warszawska 24, 05-820 Piastów

Prenumerowane gazety i czasopisma

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Tytuły do wypożyczenia

 

Tytuły do wzięcia na własność

 

FILIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 i 2

Tytuły do wypożyczenia

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.