ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Przydatne wyszukiwarki

Szukam książki

Przeszukuje 12 537 615 książek z 1743 polskich bibliotek korzystających z systemu katalogowego MAK+, którego twórcą jest Instytut Książki.

Przeszukuje księgozbiory w wybranej lokalizacji (wg powiatów, miast, bibliotek warszawskich)

Katalog centralny zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich.

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich.

Ponad 2 miliony zbiorów polskich instytucji nauki i kultury dostępnych on-line. Otrzymujemy odnośniki do obiektów znajdujących się we współpracujących w FBC bibliotekach cyfrowych.

Narzędzie pozwalające na powszechne otwarcie dla czytelników skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej. Znajdziemy zdigitalizowane książki, czasopisma, rękopisy, mapy, atlasy, druki ulotne, fotografie, rysunki, pocztówki, nuty.

Wirtualna Biblioteka Nauki

Powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie. Istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

The European Library

Umożliwia szybki i łatwy dostęp do zbiorów 48 europejskich bibliotek narodowych i wiodących bibliotek akademickich. Użytkownicy mogą przeszukiwać i wykorzystywać 26 103 436 obiekty cyfrowe i 153 425 687 opisy bibliograficzne.

BASE

Jedna z największych na świecie najbardziej obszernych wyszukiwarek akademickich otwartego dostępu do zasobów internetowych. Zapewnia dostęp do ponad 70 milionów dokumentów z ponad 3000 źródeł.

Wyszukuje wszystkie rodzaje książek. Jeśli książka nie jest chroniona prawami autorskimi lub jeśli wydawca wyraził zgodę, możliwe jest wyświetlenie jej podglądu, a w niektórych przypadkach nawet przeglądanie całej jej treści. Kopie książek zaliczanych do powszechnego dziedzictwa można pobrać w formacie PDF. Książki pochodzą z programu partnerskiego oraz Library Project.

Google Scholar

Pozwala wyszukiwać materiały z wielu dziedzin i źródeł: artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły pochodzące z wydawnictw naukowych, towarzystw naukowych, repozytoriów materiałów zgłoszonych do publikacji, uniwersytetów i innych organizacji akademickich.

Wyszukiwarka „ukrytych” zasobów Internetu.

Zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

BazHum

Baza bibliograficzna rejestrująca całą zawartość czasopism humanistycznych i społecznych od pierwszych numerów do bieżących prowadzona przez Muzeum Historii Polski. Każdy artykuł jest opisywany z osobna.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com