ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Regulaminy

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami obowiązującymi we wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie miasta Piastowa

Regulamin i załączniki:

Regulamin Biblioteki

Załącznik nr 1 – Opłaty

Załącznik nr 2 – Rezygnacja z usług biblioteki

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o śmierci czytelnika

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com