ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Dni Piastowa

Data publikacji: 31/08/2021
Miejska Biblioteka Publiczna w ramach Dni Piastowa dnia 05.09.2021 zaprasza na kiermasz taniej książki oraz podręczników używanych.
Chcesz sprzedać swój niepotrzebny podręcznik? Zapraszamy na nasze stoisko. Podręcznik musi być aktualny.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.