ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Już wkrótce Narodowe Czytanie

Data publikacji: 30/07/2021

Przypominamy, że do 15.08 przyjmujemy zgłoszenia do dziesiątego Narodowego Czytania!

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.