ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Już wkrótce otworzymy Bibliotekę!!!

Data publikacji: 30/04/2020

Już wkrótce otworzymy bibliotekę.

Od 4 maja 2020 roku zapowiedziano wdrażanie drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

Po weekendzie majowym zniesione zostaną zakazy działalności instytucji kultury. Będą one otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Po wejściu w życie stosownego Rozporządzenia i konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną poinformujemy Was o dacie i szczegółach związanych z otwarciem naszych placówek.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.