ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

“Kama”

Data publikacji: 04/04/2022
W tym tygodniu w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie użytkownicy biblioteki otrzymają zakładkę wykonaną przez Dominikę i Jakuba, uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego “Juno” w Piastowie, w ramach projektu XXVIII Sejm Dzieci i Młodzieży prowadzą działania upowszechniające informacje o patronce parku miejskiego przy ul. St. Kostki.
W 2018 r, dzięki staraniom uczniów, Rada Miejska w Piastowie uchwałą Nr XLIV/329/2018 nadała parkowi miejskiemu w Piastowie, znajdującemu się w pobliżu Ochotniczej Straży Pożarnej, nazwę Park im. Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej „Kamy”.
 
Aby pamięć o łączniczce Armii Krajowej, kombatantce, przyjaciółce szkoły, inicjatorce nadania szkole imienia patrona – Kamie i jej przesłaniu trwała nadal uczniowie SP5 realizują projekt związany z Parkiem Kamy znajdującym się na terenie miasta Piastowa.
 
Na zakładce został umieszczony kod, dzięki któremu, po zeskanowaniu będzie można zapoznać się ze specjalnie przygotowaną stroną zawierającą informacje o Kamie i jej działaniach oraz tym, dlaczego uczniowie wybrali właśnie ją na patronkę parku. Niech patronka parku nie zostanie zapomniana, a pamięć o jej poczynaniach oraz jej kolegów w oddziałach AK podczas II Wojny Światowej wciąż będzie świeża.
 
Chciałabym, aby pamięć o moich kolegach i koleżankach, o ich nastawieniu do obowiązków, do życia, do wolności, do tego, co dla nich było święte – żeby to przetrwało w pamięci ludzkiej. To jest ważniejsze niż pomnik kamienny.
 
Maria Stypułkowska-Chojecka “Kama”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com