ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Kody Empik Go na maj

Data publikacji: 29/04/2022

Zapraszamy 2 maja do biblioteki przy 11 Listopada po kody Empik Go.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.