ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Konkurs: “Gdzie zabrałem swojego baśniowego przyjaciela”

Data publikacji: 20/04/2021

Zapraszamy wszystkich w wieku od 3 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym!

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się pod plakatem.

Regulamin konkursu: “Gdzie zabrałem swojego baśniowego przyjaciela”

Karta zgłoszeniowa na konkurs: “Gdzie zabrałem swojego baśniowego przyjaciela”

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.