ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

tel. kom. Biblioteka główna 665 206 188 oraz 665 206 189

tel. kom. Filia nr 1  665 206 190

e-mail: biblioteka@piastow.pl

e-mail: bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com

Dyrektor biblioteki 
Honorata Wróblewska
e-mail: bibliotekapiastow@interia.pl
tel: 665 206 191

Zastępca dyrektora
Dorota Cegiełko

Młodszy bibliotekarz
Joanna Gorzkowska

Bibliotekarz
Monika Wilim

Bibliotekarz
Irmina Adamowicz

Młodszy bibliotekarz
Agnieszka Raczyńska-Skłodowska

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.