ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Latarnik Polski Cyfrowej – zajęcia komputerowe On-line

Data publikacji: 25/05/2020

Kochani, z powodu chwilowego ograniczenia dostępu do czytelni i komputerów, zajęcia komputerowe dla seniorów, które rozpoczęły się w Bibliotece Głównej zostały odwołane. W związku z tym prowadzący zajęcia stworzył możliwość szkolenia na odległość tzw. nauka zdalna on-line. Zajęcia, tak jak wcześniej, będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe.

Osoby, które rozpoczęły zajęcia w marcu, mogą skorzystać z formy on-line od połowy maja.

Jak będą wyglądały zajęcia on-line?

Aby przystąpić do zajęć, początkowo każdy uczestnik jest zobowiązany podać email, nr telefonu. Następnie jeśli czuje się na siłach, by zajęcia były prowadzone drogą on-line, może przystąpić do zajęć.

Wymagany sprzęt do zajęć on-line:

1. Komputer – laptop, tablet,
2. Internet
3. E-mail

Dodatkowo

4. słuchawki, mikrofon, kamerka – nie wymagane

Aby osoba mogła korzystać z zajęć jest zobowiązana do wypełnienia niezbędnego formularz zgłoszeniowego i odesłać na email: d.walachowski@gmail.com

Formularz:

Imię i Nazwisko,
Adres Zamieszkania
Pesel
Poziom wykształcenia
Poziom Niepełnosprawności
kontakt: tel. email

Dane uczestnika zajęć są chronione – nie są przekazywane do innych instytucji.

Na każdych zajęciach uczestnik będzie wypełniał listę obecności.

Po sprawdzeniu formularza Latarnik ustala z uczestnikami termin spotkań i wysyła na email link do strony oraz hasło.

Uczestnik otwiera link i wpisuje podane hasło. W ten sposób zostaje przypisany do danej grupy i może uczestniczyć w zajęciach.

W trakcie zajęć każdy z uczestników będzie mógł na żywo on-line porozmawiać z Latarnikiem lub napisać wiadomość na czacie.

Gorąco zachęcamy wszystkich do zapisania się na zajęcia.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com