Warszawska 24, 05-820 Piastów

Lekcje biblioteczne

Jedną z propozycji zajęć, jakie oferuje nasza Biblioteka Publiczna, są lekcje biblioteczne. Jesteśmy otwarci na różne typy szkół i grupy wiekowe słuchaczy.

Dzięki lekcjom bibliotecznym słuchacze:

  • poznają historię biblioteki i jej nowoczesne funkcje w lokalnym środowisku, 
  • nabierają nawyku czytania i korzystania ze zróżnicowanych zbiorów biblioteki (od tradycyjnych publikacji po nowoczesne zbiory audio oraz e-booki), 
  • poznają warsztat informacyjny biblioteki i uczą się korzystać z komputerowego katalogu,
  • trenują wyszukiwanie informacji dzięki nowym mediom i technologiom

Aby umówić się na lekcje biblioteczne, prosimy o kontakt z Dyrektorem. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.