ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Realizowane projekty

2015 (obecnie) – Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie znalazła się wśród 900 bibliotek szkolnych i publicznych z całej Polski, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie „Czytam sobie w bibliotece”. Celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci w wieku 5-8 lat. Biblioteka otrzymała z wydawnictwa Egmont komplet książek z serii „Czytam sobie” oraz materiały i filmy instruktażowe do przeprowadzenia zajęć. Warsztaty promujące czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników będą przeprowadzone w listopadzie – zamierzamy też przedłużyć ten projekt

Wśród materiałów edukacyjnych projektu “Czytam sobie w bibliotece” nasza biblioteka otrzymała prócz scenariuszy zajęć i książek także teczki dla młodych czytelników, zawierające zakładki do książek, zawieszki na drzwi, dyplomy, kolorowanki oraz naklejki. Ogólnokrajowy projekt „Czytam sobie w bibliotece” zainicjowany został przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i realizowany jest we współpracy z Wydawnictwem Egmont.

2011 (obecnie) – Dzięki przystąpieniu naszej placówki do programu Instytutu Książki “Dyskusyjne Kluby Książki” możemy korzystać z dodatkowych środków IK pozwalających na finansowanie spotkań autorskich. Udało nam się sfinansować  z pieniędzy IK następujące spotkania autorskie: z Ludwiką Włodek, z Krzysztofem Vargą, z Barbarą Włodarczyk

2009 – Na mocy umowy partnerskiej zawartej 7 kwietnia 2009 roku w Warszawie pomiędzy naszą biblioteką a Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy przyłączyliśmy się do projektu unijnego pod nazwą “Rozbudowa Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej”Informacje na temat naszej placówki oraz zbiorów znajdują się na portalu http://www2.msib.pl/. Otrzymaliśmy 1 stanowisko komputerowe dla bibliotekarza w Bibliotece Głównej, 1 stanowisko komputerowe z katalogiem http://www2.msib.pl/ dla użytkowników w Bibliotece Głównej oraz 1 stanowisko komputerowe służące jako serwer w Bibliotece Głównej. Dodatkowo, otrzymaliśmy nową drukarkę oraz rzutnik. Pracownicy Biblioteki wzięli udział w szkoleniach.

“Rozbudowa Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej” to program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu i rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com