ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Zakończone projekty

2016. Dzięki dotacji z Instytutu Książki w ramach programu “Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” zakupiliśmy nowy sprzęt komputerowy do biblioteki głównej oraz filii. Łączny koszt sprzętu wyniósł 33 400 zł; dotację z Instytutu Książki w wysokości 28 270 zł biblioteka uzupełniła przez 5 130 zł ze środków własnych.

Celem programu “Kraszewski. Komputery dla bibliotek” jest zwiększenie atrakcyjności bibliotek jako lokalnych ośrodków kulturalnych oraz podniesienie ich standardu poprzez umożliwienie dostępu do zbiorów i katalogów online. Nasza biblioteka przygotowała wniosek “Nowoczesne wypożyczanie zbiorów w Piastowie” jako wnioskodawca drugiej grupy, tj. nie posiadający pełnego elektronicznego katalogu on-line oraz automatycznego wypożyczania zbiorów.

Kupiliśmy 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne (laserowe drukarko-kopiarko-skanery). Biblioteka główna wyposażona została w 3 nowoczesne komputery stacjonarne, czytnik kodów kreskowych i drukarkę termiczną. Z kolei do katalogowania i wypożyczania zbiorów filii zakupiono po jednym komputerze stacjonarnym (każdy także z czytnikiem kodów i drukarką termiczną), a dodatkowy laptop ma pomóc w katalogowaniu w zależności od potrzeb – w filiach oraz w bibliotece głównej.

Wszystkie nowe komputery wyposażone są w system operacyjny Windows 10, program antywirusowy ESET NOD 32 oraz  pakiet biurowy Microsoft Office 2016. Licencja systemu bibliotecznego Mateusz pozwala na instalowanie go na kolejnych komputerach tej samej biblioteki bez dodatkowych opłat.

Obecnie katalog elektroniczny obejmuje 82% zbiorów biblioteki (nie są jeszcze w pełni skatalogowane zbiory w filiach). Nowy sprzęt komputerowy dla bibliotekarzy pozwoli na skatalogowanie wszystkich zbiorów, zautomatyzowane wypożyczanie w filiach oraz korzystanie z jednej karty bibliotecznej we wszystkich placówkach biblioteki w Piastowie. Pośrednio dzięki tej dotacji mogliśmy także zwiększyć liczbę komputerów udostępnianych czytelnikom w bibliotece głównej.

Od 2014 – 27 marca 2014 Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie zawarła umowę o dotacje  z Fundacją Orange w ramach programu “Orange dla bibliotek”. Otrzymaliśmy darowiznę na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez naszych użytkowników, głównie na zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w Bibliotece Głównej oraz filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

Celem programu “Orange dla bibliotek” jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Do 2016 – Od kilku lat nasza Biblioteka korzysta z Programu Biblioteki Narodowej “Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na ten cel 9 500 zł. 

Program Biblioteki Narodowej “Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” realizowany jest w ramach zadań własnych narodowej książnicy

2014 – 2015. Nasza placówka włączyła się do projektu “Nowoczesny Senior w sieci”. Projekt realizowany był na terenie Powiatu Pruszkowskiego (w Komorowie, Pruszkowie, Piastowie, Michałowicach, Raszynie). Zajęcia dofinansowane zostały przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób powyżej 50 roku życia. Zajęcia z obsługi komputera i Internetu były BEZPŁATNE. Lekcje prowadził Animator Integracji Cyfrowej Dariusz Wałachowski. Nauka odbywała w Bibliotece Głównej raz w tygodniu. 

W ramach zajęć uczestnicy podzieleni zostali na 2 grupy: początkujących oraz zaawansowanych. Oba bloki zajęciowe miały dostosowany do poziomu autorski program nauczania z wykorzystaniem fachowych książek. Seniorzy poznali m.in. podstawy klawiatury, pracę z edytorami tekstu, podłączenie do komputera różnych urządzeń, naukę kopiowania, podstawy Internetu, wyszukiwanie połączeń komunikacyjnych, podstawy fotografii, robienie i obróbka zdjęć, nagrywanie pracy na komputerze, robienie scrincastów, pobieranie muzyki i jej zapisywanie na komputerze, tworzenie drzewa genealogicznego oraz filmików i montażu na komputerze

2013 – W ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Orange realizowała projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów “Spotkania z pasjami”, podczas którego seniorzy z całej Polski mieli okazje spotkać się wirtualnie z osobami pełnymi pasji, takimi jak Krystyna Janda, Teresa Lipowska, Hanna Bakuła, Jacek Pałkiewicz, DJ Wika. Tego typu spotkania odbyły się również w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piastowie.

Biblioteka dołączyła też w 2014 roku do drugiej edycji projektu Fundacji Orange “Spotkania z pasjami”. W 2014 roku dzięki projektowi Biblioteka Miejska w Piastowie przeprowadziła na żywo 15 spotkań online w formie wideo konferencji (poprzez streaming online), skierowanych do osób starszych. 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie, by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Chemy stworzyć przyjazną przestrzeń, która umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi. Kolejnym ważnym elementem jest rozbudzanie w nich chęci do dzielenia się swoją wiedzą, pasją z innymi. Wiele osób starszych wciąż pozostaje czynna zawodowo lub jak kreatywnie wykorzystuje swój czas wolny na dokształcanie się, rozwijanie pasji, pomoc innym.

2006 – W ramach programu “Ikonka” istniejące wówczas Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wyposażyło Miejską Bibliotekę Publiczną w Piastowie w 3 nowe komputery PC zaopatrzone w system operacyjny , pakiet biurowy i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu WI-FI umożliwiający łączenie z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie czytelni. 2 komputery zostały udostępnione czytelnikom w wypożyczalni w Bibliotece Głównej; 1 komputer ustawiony został w Czytelni w Bibliotece Głównej. Bibliotekarze z naszej placówki otrzymali w ramach programu podstawowe szkolenia w zakresie wykorzystywania zasobów Internetu.

Program “Ikonka” polegał na uruchamianiu punktów powszechnego dostępu do Internetu (tzw. PIAP – Public Internet Access Point) w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwa. Punkty te nazywane zostały “czytelniami internetowymi”. Głównym celem programu było zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach nowo powstających Czytelni Internetowych, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004–2006.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com