ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Noc Bibliotek – Klimat na czytanie

Data publikacji: 24/09/2020

Zapraszamy wszystkich 10 października na naszego Facebooka, by wspólnie bawić się podczas Nocy Bibliotek. Tegorocznym hasłem akcji jest “Klimat na czytanie”. Od 18 do 24 na stronie pojawią się różnego typu zabawy, gry i filmiki, które nawiązują do ochrony środowiska oraz flory i fauny.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.