ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

RODO

  • Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Piastowie, ul. Warszawska 24, kod pocztowy 05-820, adres e-mail: bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com;
  • Można skontaktować się z Administratorem pisząc pod wyżej wymieniony adres lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 723-65-54 lub 665 206 188.
  • Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pani Sylwia Bober-Jasnoch, pisząc na adres siedziby Administratora lub korzystając z adresu iod.bibliotekapiastow@gmail.com.

ZAŁĄCZNIKI:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Utworzono 18.05.2023 godz. 12:52

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com