ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Przenosiny Filii nr 3

Data publikacji: 27/09/2021

Informujemy, że Filia nr 3 przeniosła się z Dworcowej 1 do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza przy ul. 11 Listopada 2A.

O ponownym otwarciu biblioteki poinformujemy na stronie internetowej oraz przez inne media społecznościowe biblioteki.

Książki z Filii nr 3 można oddawać do Biblioteki Głównej przy Warszawskiej 24.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com