ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

XXVII Piastowska Biesiada Poetycka

Data publikacji: 09/04/2020

Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Poetycka “Biesiada” ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.

*

Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce, własnego autorstwa,     nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 31.07.2020r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.

Uwaga!

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy.

Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 str. znormalizowanego   maszynopisu.

*

Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo    godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię        i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).

*

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.

*

Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

 I – 1000 zł (brutto, pozostałe nagrody netto)

II – 750 zł

III – 500 zł

4 wyróżnienia po 300 zł

Zastrzega się prawo Jury do innego podziału nagród. Nagrody mogą zostać zmniejszone w przypadku znaczącego zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej.

Nagroda lub wyróżnienie nieodebrane osobiście przez laureata w dniu ogłoszenia wyników zostanie przeznaczone na cele wyznaczone przez organizatorów konkursu. Ostrzega się potencjalnych uczestników konkursu, że powyższa zasada będzie traktowana kategorycznie! Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania.

*

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XXVI Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 26 września 2020r. (sobota) w godz. 10.00 – 18.00. (z przerwą na obiad). Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami i dyplomami. Termin Biesiady może zostać opóźniony ze względów epidemiologicznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com