ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Zapisz się do biblioteki

Zapraszamy do zapisania się do naszej biblioteki!

Wystarczy jedynie mieć przy sobie dokument tożsamości, na którym jest zapisany pesel (dowód, e-dowód, legitymacja szkolna) oraz 5 zł za założenie karty (posiadacze Karty Dużej Rodziny są zwolnieni z opłaty).

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com