ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Dzień Piastowa

Data publikacji: 04/05/2023

Dzień Piastowa spędziłyśmy na dostarczaniu wam dobrej literatury.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych kiermaszowych książek i życzymy miłej lektury 😊

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.