Warszawska 24, 05-820 Piastów

Kalendarz wydarzeń

Filia:

3
Młodzież Dorośli Dzieci

Narodowe Czytanie

03-09-2022 11:00
Piastów
7
Młodzież Dorośli

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

07-09-2022 18:00
Piastów

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.