ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Sala komputerowa

Szanowni Państwo!

W czytelni udostępniamy 5 komputerów z dostępem do Internetu. Zainstalowane oprogramowanie to m.in. pakiet Open Office, Adobe Reader. Jest też możliwość wykonywania czarno-białych wydruków A4 (aktualny cennik w dziale Regulaminy).

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.