ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Nasze sukcesy

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie otrzymała dotację z Instytutu Książki w wys. 28 270 zł. Biblioteka przygotowała wniosek pn. “Nowoczesne wypożyczanie zbiorów w Piastowie” (w ramach programu “Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”). Znalazł się w pierwszej dziesiątce najwyżej ocenionych wniosków z całej Polski. Dzięki tej bardzo potrzebnej dotacji planujemy jeszcze w 2016 roku zakupić nowoczesny sprzęt komputerowy do Biblioteki Głównej oraz Filii. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Chodzi przede wszystkim o to, by biblioteki przekształcały się w centra integrujące lokalne społeczności i odpowiadały na oczekiwania różnych grup wiekowych. Program realizuje następujące cele: – podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online; – zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie otrzymała Certyfikat promowania czytelnictwa. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy odpowiednią ilość warsztatów z młodymi czytelnikami w ramach ogólnokrajowego projektu „Czytam sobie w bibliotece”  –  zainicjowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i realizowanego we współpracy z Wydawnictwem Egmont. Znaleźliśmy się wśród 900 bibliotek szkolnych i publicznych z całej Polski, które zakwalifikowały się  w ubiegłym roku do udziału w projekcie „Czytam sobie w bibliotece”. Celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci w wieku 5-8 lat. Biblioteka otrzymała z wydawnictwa Egmont komplet książek z serii „Czytam sobie” oraz materiały i filmy instruktażowe do przeprowadzenia zajęć. Warsztaty promujące czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników odbyły się u nas w listopadzie. Bibliotekarze zorganizowali zajęcia, na których dzieci w twórczy sposób zinterpretowały literaturę, korzystając z takich form wyrazu jak plastyka, muzyka i słuchowisko radiowe.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie zajęła drugie miejsce w całej Polsce i wygrała 10 tys. zł na remont bądź doposażenie w ogólnopolskim konkursie “CSR – dziesięć na dziesięć”. To inicjatywa operatora logistycznego PEKAES oraz Kulczyk Foundation i Zaczytani.org. Postanowiliśmy zgłosić naszą placówkę do konkursu. Założeniem akcji była pomoc lokalnym społecznościom w zapewnieniu powszechnego dostępu do książek i czasopism, poprzez remont 10 wybranych w drodze głosowania bibliotek. Społeczności, zgłaszając swój pomysł, a następnie głosując, mogły realnie wpłynąć na poprawę stanu lokalnej biblioteki. Spośród wszystkich zgłoszonych do bibliotek wyłonionych miało zostać jedynie 10, w których odbędzie się remont. Gdyby nie zaangażowanie lokalnej (i nie tylko) społeczności i chęć pomocy, nigdy nie udałoby nam się zwyciężyć w konkursie. Pragniemy jeszcze raz podziękować za oddawane codziennie głosy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie uplasowała się na drugim miejscu wśród mazowieckich placówek uczestniczących w darmowym programie nauki online języka angielskiego dla dzieci Fun English. Nasza placówka znalazła się też w górnych rejonach klasyfikacji bibliotek z całego kraju. Przystąpiliśmy do programu Fun English 1 lutego 2012 r. Blisko 20 dzieci przychodziło codziennie w roku szkolnym, aby uczyć się języka. Niektóre poświęcały na lekcje nawet dwa dni w tygodniu. Dało to bardzo dobry wynik 122 godzin spędzonych w sumie przy stanowisku do nauki angielskiego, drugie miejsce w klasyfikacji najaktywniejszych bibliotek prowadzących ten program. Wśród 674 placówek na terenie całej Polski ta piastowska zajmuje 18. pozycję.  Projekt, o szczegółach którego można poczytać na tej stronie internetowej, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com