ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Misja

Biblioteki publiczne tworzą najbardziej rozwiniętą sieć na tle wszystkich instytucji kulturalnych w Polsce oraz jedną z najbardziej rozbudowanych w Europie – co wynika z danych Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej za 2006 rok.  Biblioteki mają istotne znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego na poziomie lokalnym. Zapewniają obecność kultury w życiu codziennym mieszkańców tych małych, jak i dużych miast. To naturalne miejsca społeczne – bezpieczne, przyjazne i otwarte na każdego – dlatego nazywane są tzw. Trzecim Miejscem.

Biblioteki są niezwykle ważne w dzisiejszym świecie,  w którym istotną rolę odgrywają nowe technologie. Są często jedynymi miejscami w mieście, gdzie można korzystać zupełnie za darmo z Internetu oraz gdzie prowadzone są darmowe zajęcia z obsługi komputera i innych urządzeń mobilnych. Wizyty w bibliotece pomagają redukować wykluczenie cyfrowe. Dążymy do tego, aby stać się w pełni nowoczesną placówką kulturalną i edukacyjną, odpowiadającą oczekiwaniom lokalnej społeczności. Jesteśmy instytucją otwartą na każdego, kto poszukuje informacji i wiedzy. Odeszliśmy też od powielanego jeszcze niekiedy stereotypu biblioteki jako miejsca, gdzie tylko wypożycza się książki!

Naszą misję realizujemy poprzez następujące działania:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  • gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o mieście i regionie,
  • udostępnianie bieżących informacji zarówno w skali kraju, jak i naszego regionu
  • dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych, wskazywanie na wartościowe źródła informacji, np. w Internecie
  • popularyzację czytelnictwa w środowisku lokalnym (wystawy, spotkania autorskie),
  • współpracę z placówkami oświatowymi i kulturalnymi w mieście,
  • popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także osób starszych
  • dbałość o rozwój kadry Biblioteki na wszystkich poziomach i podnoszenia kwalifikacji.

Status Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com