ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Głusi/niedosłyszący Anonimowi Alkoholicy

Data publikacji: 12/02/2021
Drodzy Czytelnicy!
 
W ramach współpracy z miastem Piastów w zakresie prowadzenia działań mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych, udostępniamy informację o spotkaniach on-line w polskim języku migowym dla osób niesłyszących i niedosłyszących, borykających się z uzależnieniem od alkoholu.
 
W 2020 roku z inicjatywy kilku anonimowych alkoholików z różnych regionów Polski powstał Zespół ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących, którego celem jest wspieranie i zwiększenie dostępności spotkań Anonimowych Alkoholików (AA).
 
„Niesłyszący oraz słabosłyszący alkoholicy potrzebują pomocy Wspólnoty AA, aby trzeźwieć i aby czuć się pełnoprawnymi członkami AA. Uważamy, że obowiązkiem AA jest pomóc każdemu alkoholikowi, który cierpi w uzyskaniu dostępu do Programu 12 Kroków. Głusi alkoholicy nie mają tego dostępu bez tłumaczy, nie stać ich również na regularne, samodzielne opłacanie tłumaczenia na naszych mityngach. Chcemy również wspierać grupy AA w ich wspólnym celu jakim jest niesienie posłania do alkoholików specjalnych potrzeb”.
 
Strona internetowa Zespołu – co na niej znajdziesz?
 
Na portalu glusi-aa.pl znajdziesz informacje w formie filmików w polskim języku migowym na temat: kim są Anonimowi Alkoholicy, czym jest uzależnienie od alkoholu, na czym polega Program 12 Kroków. Możesz poznać historie innych osób, a poza tym będziesz mieć dostęp do kalendarza spotkań AA oraz do małej „biblioteczki”.
 
Wejdź i sprawdź: www.glusi-aa.pl.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com