ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Kody Empik Go na październik

Data publikacji: 03/10/2022

Przypominamy o kodach Empik Go na październik. Dostępne są w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2a.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.