ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Wymianka książkowa – 13 marzec

Data publikacji: 07/03/2022
Zapraszamy wraz z piastowskimi Półki do Spółki na wymiankę, która odbędzie się w sobotę 19 marca o godzinie 11:00 w bibliotece przy 11 Listopada 2A. Oprócz standardowego podarowania książkom drugiego domu, zachęcamy do przynoszenia powieści dla dzieci i młodzieży w języku ukraińskim. Prosimy, żeby te pozycje były w miarę niedawno wydane oraz w dobrym stanie. Książki te zostaną w bibliotece oraz będą przekazane w inne miejsca w Piastowie, aby mogły skorzystać z nich potrzebujące osoby.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.