ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Wystawa prac

Data publikacji: 04/05/2022
Zapraszamy wszystkich na wystawę prac międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „Kartka z Piastowa”. Użytkownicy biblioteki przy 11 Listopada 2a do 15 maja będą mieli możliwość podziwiania kartek wykonanych przez dzieci z grup wiekowych od 3 do 5 lat. Prace wykonane są różnymi technikami, mamy tutaj rysunki, kolaże i wyklejanki, ale każda z nich jest piękna.
Zachęcamy do przyjścia, podziwiania i pochwalenia się!
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.