ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Jesteśmy zamknięcie

Data publikacji: 15/04/2019

Uwaga!

Ważny komunikat dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie. 

Wszystkie placówki biblioteki w Piastowie będą zamknięte w dniach 22-24 kwietnia. Zapraszamy w pozostałe dni.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.