ul. 1 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Konkurs: “Książka w podróży”

Data publikacji: 20/04/2021

Zapraszamy wszystkich powyżej 16 roku życia do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym!

Dla zwycięzców przeznaczono nagrody.

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń znajdują się pod plakatem.

Regulamin konkursu: “Książka w podróży”

Karta zgłoszeniowa dla osób powyżej 18 roku życia

Karta zgłoszeniowa dla osób poniżej 18 roku życia

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.